top of page
_DSC4405-Edit.jpg

ORTHODONTICS

ORTHODONTICS

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน คือ สาขาหนึ่งของทันตกรรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกับการแก้ไขตำแหน่งฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ


โดยทั่วๆไปเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันแบ่งได้เป็น2ประเภท ตามลักษณะการถอดใส่ ได้แก่
1. เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ (removable appliance) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดใส่ได้โดยตัวคนไข้เอง โดยอาจเป็นเครื่องมือที่ออกแรงสำหรับเคลื่อนฟัน เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร (Active appliance เช่น Functional appliance)  หรือเป็นเครื่องมือคงสภาพฟัน (Passive appliance เช่น Retainer)  ตัวอย่างเครื่องมือถอดได้ เช่น


2.เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น (fixed appliance) เป็นเครื่องมือที่ติดอยู่กับตัวฟัน ไม่สามารถถอดได้โดยตัวคนไข้เอง ต้องถูกติดและถอดโดยทันตแพทย์เท่านั้น โดยในปัจจุบันจะมีระบบเครื่องมืออยู่หลายชนิด ตามประเภทของวัสดุที่ใช้ ลักษณะการติด เช่น

  • Metal braces

  • Ceramic braces

  • Self-ligating braces

  • Lingual braces (จัดฟันด้านใน)

เครื่องมือจัดฟันแต่ละประเภทจะมีลักษณะรูปร่าง วิธีการใช้ ข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะเหมาะสมกับเครื่องมือจัดฟันที่ต่างกัน ดังนั้นภายหลังการตรวจวิเคราะห์ ทันตแพทย์จึงจะสามารถให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ต่อไป

การจัดฟันเป็นการวางแผนระยะยาว 1-4 ปี*

*ขึ้นอยู่กับเคสของแต่ละคน

การจัดฟันแบบใส INVISALIGN

การจัดฟันแบบใส INVISALIGN GO คืออะไร

Female white toothy smile

RETAINER

รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์ คือ เครื่องมือสำหรับคงสภาพฟันหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออก

โดยมากทันตแพทย์จะให้ผู้สวมรีเทนเนอร์เพื่อประคองฟันและป้องกันฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่จัดไว้ โดยในระยะแรกมักต้องสวมตลอดทั้งวัน ถอดออกแค่ตอนรับประทานอาหารและแปรงฟันเท่านั้น 


เมื่อเวลาผ่านไป แพทย์อาจแนะนำให้สวมรีเทนเนอร์เฉพาะเวลานอนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาในการสวมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เป็นหลัก


ทั้งนี้ หากไม่ใส่รีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่องหรือหยุดใส่รีเทนเนอร์เพราะคิดว่าฟันเข้าที่แล้ว อาจทำให้ฟันค่อย ๆ เคลื่อนตัวผิดรูปไปจากเดิม นำมาซึ่งปัญหาฟันห่างหรือฟันล้ม และอาจจำเป็นต้องจัดฟันใหม่อีกครั้ง

ประเภทของรีเทนเนอร์

  • รีเทนเนอร์แบบลวด

  • รีเทนเนอร์แบบใส ทำมาจากพลาสติกใส 

  • รีเทนเนอร์ชนิดถาวร 

bottom of page