top of page

Crown

  • 1 ชม
  • ราคาเริ่มต้นที่ 16,000บาท
  • ชั้น G, อาคาร Wave Place, ยูนิต 101, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

คำบรรยายบริการ

การบูรณะด้วยครอบฟันในกรณีที่ฟันสูญเสียเนื้อฟันค่อนข้างมาก ฟันร้าว หรือฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทานทานและยาวนานขึ้น


ข้อมูลการติดต่อ

  • 55, Wave Place Bld., Floor G, Unit 101, Wireless Road, Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok, 10330, แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330, Thailand

    02 655 0919

    artdentalstudiosclinic@gmail.com


bottom of page